Marketing z Celem

http://mediamarketingpolska.pl/artykuly/184714,marketing-z-celem

Kiedy mówimy o marketingu, do głowy przychodzi nam jedno skojarzenie – prof. Philip Kotler z Northwestern University w Chicago, powszechnie uznawany za ojca współczesnego marketingu, który stworzył koncepcję „czterech P”. Nauczył nas, że ekonomia strony popytowej nie opiera się jedynie na cenach, faktycznie usuwając komodyzację z ekonomicznej koncepcji podaży. Według magazynu „Financial Times” Kotler wniósł swój wkład do trzech aspektów marketingu i zarządzania. Przede wszystkim pomógł w przekształceniu marketingu z działalności peryferyjnej w kluczową kompetencję biznesową. Zapoczątkował ponadto zmianę paradygmatu – przenosząc nacisk z produktu na potrzeby klienta, a także poszerzył zakres marketingu poza obszar komercyjny, obejmując nim organizacje pozarządowe, organizacje polityczne i inne podmioty niedziałające dla zysku.
A jednak Kotler niedawno także zaskoczył – a może nawet zaszokował – dosłownie wszystkich, gdy parę lat temu opublikował artykuł pod tytułem: „Does your company really need a marketing department?”. Celem tego tekstu było zwrócenie uwagi na zmieniający się charakter marketingu, wynikający z wpływu rewolucji cyfrowej i mediów społecznościowych. Kotler dowodził, że dział marketingu, który nadal funkcjonuje na bazie tradycyjnego paradygmatu zakładającego komunikację jednokierunkową – marki tworzą reklamy, a następnie konsumenci reagują poprzez działania zakupowe – jest czymś przestarzałym i bezużytecznym. Jako marketingowa gwiazda pierwszej wielkości Kotler wcześniej niż wielu innych zrozumiał potrzebę nowego paradygmatu marketingu, w którym satysfakcja konsumenta zostaje zastąpiona odczuciami konsumenta, produkt i usługi zamieniają się w zmysłowe doświadczenia, masowa produkcja ustępuje miejsca współtworzeniu i udziałowi w wytwarzaniu.